Potní chýše je rituál inspirovaný původními obyvateli severní Ameriky. Dokáže být velice silným obřadem čištění na všech úrovních. Pročišťuje tělo, mysl, srdce, duši i ducha. Pomáhá se zvědoměním našeho aktuálního stavu a orientací na to, co si do i od života přejeme.

Hledání vize je inspirováno životem přírodních národů z celého světa a přizpůsobeno podnebí, možnostem a zvykům ve střední Evropě. Je to nesmírně silná ceremonie, jejímž cílem je podívat se retrospektivně na svůj dosavadní život, probrat si svá vnitřní nastavení, uvědomit si své způsoby myšlení, které máme převzaté z rodiny, ze školy, z prostředí, které nás formuje. Máme možnost si nacítit naše životní poslání a priority.

Aktuální akce

Hledání vize

Osobní vize je jako obraz Obraz, který nám ukazuje, co bychom měli nebo chtěli dělat, čemu věnovat naši energii, kam směřovat naši pozornost. Může mít podobu statickou nebo velmi dynamickou. …

O nás

Ivo a Emil

Jsme dva přátelé Ivo a Emil Melichar a oba dva cítíme náklonnost k obřadům a rituálům. Obrovský význam a přínos pro společnost vnímáme zvláště u obřadů potní chýše a hledání vize. Obě dvě ceremonie, pokud se dělají správně, jsou velmi silné a mohou mít výrazný vliv na život toho, kdo jimi projde.

Termíny dalších akcí

Zaujaly vás naše akce a chtěli byste vědět o dalších plánovaných termínech? Zadejte svůj email a my vám je budeme posílat.

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů a odběrem novinek.